VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu Publikace VÚJ s.r.o. umístěného na webovém rozhraní www.eshop.ucetnictvivuj.cz mezi naší společností 

Publikace VÚJ s.r.o., se sídlem Junácká 1621/13, 169 00 Praha

IČ: 05563429

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 265926

Adresa pro doručování: 
Publikace VÚJ s.r.o., Anežky České 1125, 252 29 Dobřichovice
Telefonní číslo: +420 775 966 894
Kontaktní e-mail: b.maskova@ucetnictvivuj.com

jako prodávajícím
a Vámi jako kupujícím    

Podávání objednávek – závaznost 

Všechny objednávky, které podáváte prostřednictvím internetového obchodu, se stanou závaznými v okamžiku, kdy projdete procesem potvrzení objednávky a kliknete na tlačítko „OBJEDNAT“. Jakákoliv změna stavu Vaší objednávky bude potvrzena na Vaši e-mailovou adresu, kterou zadáte při registraci uživatele. Pokud dojde z jakýchkoliv důvodů ke zpoždění dodávky, budete na to upozorněni.

Firma Publikace VÚJ s.r.o., která provozuje tento internetový obchod, není odpovědná za problémy vzniklé nesprávným použitím obchodu v rozporu s obchodními podmínkami.

Platební podmínky a druhy úhrady

Publikace dodáváme prostřednictvím tohoto internetového obchodu pouze zákazníkům z České republiky.

Publikace jsou dodávány spolu s fakturou, kterou je možné uhradit pouze bankovním převodním příkazem (popřípadě jiným bezhotovostním převodem).

Doprava zásilek a dodací podmínky

Publikace expedujeme jednou týdně, vždy je třeba hradit expediční náklady (zahrnující poštovné a balné).

Zásilky jsou přepravovány Českou poštou, a.s., jako Obyčejné psaní nebo Obyčejný balík nebo Obyčejná zásilka. Doručeny jsou zpravidla následující pracovní den po podání zásilky. Expediční náklady (poštovné a balné) účtujeme dle hmotnosti zásilky (cena včetně DPH):

do 0,5 kg60 Kč
do 1 kg80 Kč
do 2 kg100 Kč
do 5 kg140 Kč

Osobní odběr je možný pouze po domluvě s Barborou Maškovou (b.maskova@ucetnictvivuj.com, tel.: +420 775 966 894).

Postup při reklamaci

Při obdržení zboží (publikace) je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu.

Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně, a to poštou na adresu Barbora Mašková, Anežky České 1125, 252 29 Dobřichovice, nebo e-mailem, emailová adresa b.maskova@ucetnictvivuj.com.

K reklamaci je nutné přiložit kopii faktury za zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o postupu a způsobu vyřízení reklamace.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, nebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Záruka vrácení peněz

Vzhledem k tomu, že nemáte možnost si objednané zboží (publikace) předem detailně prohlédnout, umožňujeme Vám v případě nevhodně nebo omylem objednané publikace, vrátit tuto publikaci neporušenou a řádně zabalenou nejpozději do jednoho měsíce po zakoupení. Spolu s vrácenou publikací je nutné zaslat kopii faktury a uvést bankovní spojení, abychom mohli příslušnou částku za publikaci vrátit. Poštovné ani balné v tomto případě nevracíme.

Vrácení produktu musí být předem domluveno s Barborou Maškovou, kontakt: tel.: +420 775 966 894, email: b.maskova@ucetnictvivuj.com.

Publikace VÚJ s.r.o. si vyhrazuje právo vrácení produktu neakceptovat, pokud shledá důvod vrácení nedostatečným nebo pokud bude publikace poškozena.

Stornování objednávek

Objednávku je možno stornovat bez udání důvodů telefonicky či e-mailem (tel.: +420 775 966 894, email: b.maskova@ucetnictvivuj.com). Objednávka bude stornována, pokud dosud nedošlo k expedici publikace.

Nakládání s osobními daty

Publikace VÚJ s.r.o. se zavazuje respektovat důvěrný charakter vašich osobních a firemních dat. Data jsou chráněna proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám. Registrací na našich stránkách či učiněním objednávky vyjadřujete souhlas s použitím vašich dat pro vzájemné obchodní účely.